Tìm người thân

MS22569: Thành Thị Lệ Ngà tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1963

 

Chị Thành Thị Lệ Ngà lúc nhỏ

Chị Thành Thị Lệ Ngà, sinh năm 1963, đăng ký tìm gia đình.

Ngày 21/12/1963, bà Nhi nhặt được một bé gái sơ sinh tại ga Hải Phòng. Sau đó, bà Nhi mang bé gái đến cho bà Nguyễn Thị Nòng nhận làm con nuôi. Nay chị Thành Thị Lệ Ngà mong muốn tìm được gia đình của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *