Tìm người thân

MS6235: Thân Trọng Oanh tìm bạn Phan Thanh Hải

Họ và tên: Phan Thanh Hải

Năm sinh: 1954

Năm thất lạc: 1975

Ông Thân Trọng Oanh đăng ký tìm bạn là Phan Thanh Hải, tức Hải Khôi, sinh khoảng năm 1954.

Cha mẹ ông Hải là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc, công tác tại Bệnh viện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1972, ông Hải và ông Oanh nhập ngũ tại Thanh Hóa. Năm 1975, ông Hải theo gia đình trở vào miền Nam, nghe nói sau này ông làm bác sĩ ở Sài Gòn rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *