Tìm người thân

MS13658: Thái Thị Lơn tìm con Nguyễn Đức Kỳ

Họ và tên: Nguyễn Đức Kỳ

Năm sinh: 1962

Năm thất lạc: 1984

Trong ảnh là bà Thái Thị Lơn đăng ký tìm con Nguyễn Đức Kỳ, sinh năm 1962, tại Nghệ An. Mất liên lạc năm 1984.

Tháng 2/1982, anh Kỳ nhập ngũ thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 595, mặt trận 479. Cuối tháng 12/1983 anh Kỳ về quê ăn Tết cùng gia đình. Sau đo, anh trở lại đơn vị và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *