Tìm người thân

MS10823: Thái Thị Kiều Linh tìm gia đình

Họ và tên: Thái Thị Kiều Linh, tức Giàu

Năm thất lạc: Khoảng năm 1992 – 1993

Chị Thái Thị Kiều Linh, tức Giàu

Chị Thái Thị Kiều Linh, tức Giàu, sinh khoảng năm 1987 đăng ký tìm gia đình.

Chị Giàu nhớ lúc nhỏ trong gia đình mình có nhiều người. Mẹ là người gốc Việt, bố là người gốc Miên. Khoảng năm 1992 – 1993, hoàn cảnh khó khăn nên mẹ mang chị Giàu cho một gia đình ở Cà Mau nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *