Tìm người thân

MS15807: Thái Hồng Anh tìm dòng họ bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1936

Ông Hồ Văn Liên lúc trẻ

Anh Thái Hồng Anh đăng ký tìm dòng họ bên nội.

Bố anh Thái Hồng Anh là ông Hồ Văn Liên, sinh năm 1931, quê có thể ở Quảng Trị hoặc Thừa Thiên Huế. Bố ông Liên là cụ Hồ Văn Trà. Năm 1936, ông Liên theo cô ruột là cụ Hồ Thị Cháu vào Ninh Thuận sinh sống. Tại đây, cụ Cháu mang ông Liên cho lại gia đình cụ Lê Thị Qué nhận làm con nuôi, đặt tên là Thái Sinh. Sau đó, cụ Cháu qua đời, ông Liên không có nhiều thông tin để gia đình đi tìm.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *