Tìm người thân

MS14813 : Thái Đình Thanh tìm em Thái Đình Phụng

Họ và tên: Thái Đình Phụng

Tên cha: Thái Đình Long, tức Thừa

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nữ

Tên anh-chị-em: Thanh, Dân và Lan

Năm thất lạc: 1975

Ông Thái Đình Phụng lúc trẻ

Ông Thái Đình Thanh đăng ký tìm em Thái Đình Phụng, sinh khoảng năm 1954, quê Quảng Ngãi. Thân sinh là hai cụ Thái Đình Long, tức Thừa và Nguyễn Thị Nữ. Các anh em là Thanh, Dân và Lan.

Trước năm 1974, ông Thái Đình Phụng là phụ xe bồn tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi cho một gia đình cùng quê. Năm 1974, ông Phụng bị bắt lính. Năm 1975, ông Phụng về thăm gia đình thông tin có vợ là người gốc Huế, và có một con gái. Ở chơi được ít hôm, ông Phụng quay lên Đà Lạt nghỉ dưỡng, rồi mất tin tức đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]