Tìm người thân

MS17294: Tết Neari tìm anh Tết Sovanekiri

Họ và tên: Tết Sovanekiri

Năm sinh: 1951

Quê quán: Vĩnh Bình

Tên cha: Thạch Tết (In)

Tên mẹ: Sơn Ngân Lang (Tư Phếch)

Tên anh-chị-em: Thạch Thị Somay, Thạch Thị Soyeme, Tết Sovanena Rết, Tết Serayvuth, Tết Neari, Thạch Rộng Rượng, Thạch Thị Đại Thơm, Tết Scott, Tết Xam Bát, Tết Sê Thị và Tết Pheari.

Năm thất lạc: Khoảng 1974-1975

Chị Tết Neari đăng ký tìm anh là Tết Sovanekiri, sinh năm 1951, quê Vĩnh Bình cũ. Cha mẹ là ông Thạch Tết và bà Sơn Ngân Lang, tức Tư Phếch, là người dân tộc Khơme.

Vợ chồng ông Thạch Tết, hay còn gọi là thầy giáo In sinh được 12 người con gồm Thạch Thị Somay, Thạch Thị Soyeme, Tết Sovanena Rết, Tết Sovanekiri, Tết Serayvuth, Tết Neari, Thạch Rộng Rượng, Thạch Thị Đại Thơm, Tết Scott, Tết Xam Bát, Tết Sê Thị và Tết Pheari. Gia đình sống tại Vĩnh Bình, nay là Trà Vinh. Không rõ năm nào, anh Tết Sovanekiri cùng 3 chị em nữa sang Phnôm Pênh, Campuchia sinh sống. Anh đi học bác sĩ rồi chuyển sang học phi công lái máy bay.

Năm 1974-1975, do chiến tranh loạn lạc nên gia đình mất liên lạc với các anh chị em ở Campuchia từ đó đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *