Tìm người thân

MS18399: Tào Thị Vân tìm gia đình dì Hồ Thị Đụng

Họ và tên: Hồ Thị Đụng

Quê quán: Nghệ An

Tên cha: Hồ Doãn Thực

Tên mẹ: Hồ Thị Xoan

Tên anh-chị-em: Hồ Thị Lý và Hồ Thị Nuôi

Ảnh chị Tào Thị Vân

Chị Tào Thị Vân rất mong biết tin dì là Hồ Thị Đụng, quê Nghệ An, cùng con cháu của bà

Hai cụ Hồ Doãn Thực và Hồ Thị Xoan sinh được 3 người con gái là Hồ Thị Lý, Hồ Thị Đụng và Hồ Thị Nuôi. Ông Thực và bà Xoan mất sớm, 3 chị em được người trong họ nhận nuôi. Bà Đụng được cụ Hồ Sĩ Thản người trong họ ở làng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An nhận nuôi.

Không rõ năm nào, cụ Thản nhận chức tri phủ miền Nam Trung Bộ khu vực Quảng Ngãi hay Bình Định rồi đưa bà Đụng đi cùng rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]