Tìm người thân

MS15211 : Tào Thị Tỉnh tìm gia đình

Họ và tên: Tào Thị Tỉnh

Năm thất lạc: Khoảng năm 1937

Bà Tào Thị Tỉnh

Trong ảnh là bà Tào Thị Tỉnh mong tìm gia đình.

Bà Tào Thị Tỉnh nhớ bà là con thứ 3 trong gia đình có 4 người con. Khoảng năm 1937, bà Tỉnh theo bố xuống thuyền đi chợ Chớp. Khi đến chợ, bà chạy theo cụ Tào Văn Quyền xin quả nhót để ăn. Sau đó, bố bà Tỉnh đến nói chuyện với cụ Quyền, bà được cụ Quyền đưa về Thanh Hóa và nhận làm con nuôi, rồi bặt tin gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]