Tìm người thân

MS15577 : Tăng Thị Thanh Mỹ tìm cháu Tăng Mạnh Quốc

Họ và tên: Tăng Mạnh Quốc

Tên mẹ: Trương Thị Ngọc Dung

Năm thất lạc: 1988

Anh Tăng Mạnh Quốc

Bà Tăng Thị Thanh Mỹ đăng ký tìm cháu Tăng Mạnh Quốc, sinh năm 1969. Mẹ là bà Trương Thị Ngọc Dung.

Trước năm 1969, bà Trương Thị Ngọc Dung lập gia đình với ông Tăng Văn Ri, là lính VNCH. Năm 1969, bà Dung sinh con trai lai Mỹ trắng. Sau khi sinh con, bà Dung bỏ đi, để con lại cho gia đình ông Ri nuôi dưỡng, và được đặt tên là Tăng Mạnh Quốc. Trong lúc chơi với bạn, anh Quốc bị bạn ném đá trúng đầu bị thương, ảnh hưởng đến thần kinh. Tháng 9/1988, anh Quốc đi chơi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *