Tìm người thân

MS19830: Tăng Thị Phương tìm cô Tăng Thị Thái

Họ và tên: Tăng Thị Thái ( Đĩ Ả)

Năm sinh: Khoảng 1924

Quê quán: Nghệ An

Tên cha: Tăng Văn Phùng

Tên mẹ: Trần Thị Ước

Năm thất lạc: 1944

Gia đình mong biết tin bà Tăng Thị Thái, thường gọi là Đĩ Ả, sinh khoảng 1924, quê Nghệ An cùng các con cháu của bà. Thân sinh là hai cụ Tăng Văn Phùng và Trần Thị Ước. Các anh chị em là Sung, Lâm (Đĩ Em), Nghị, Định, Bé và Nhỏ.

Khoảng năm 1939-1944, bà Thái lấy chồng làm trưởng ga Vinh. Sau đó, ông chuyển từ ga Vinh vào ga Tân Ấp, Quảng Bình. Cuồi năm 1944, chồng bà chuyển công tác vào ga Đà Lạt nên đưa bà Thái đi cùng. Sau đó, bà Thái gửi bưu thiếp về quê một lần rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]