Tìm người thân

MS16134: Tăng Thị Hồng tìm gia đình

Họ và tên: Cụ Nậm

Năm thất lạc: Khoảng năm 1956

Bà Tăng Thị Hồng

Bà Tăng Thị Hồng, sinh khoảng năm 1952, đăng ký tìm bố mẹ tên Nậm.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là cụ Đặng Thị Từ kể lại. Năm 1950, vợ chồng cụ Nậm đến làm thuê cho cụ Tô Kỳ Xướng tại Đô Lương, Nghệ An. Trong thời gian này, cụ Nậm sinh con gái. Năm 1952, gia đình đông con, cụ Nậm mang con gái cho vợ chồng cụ Đặng Thị Từ nhận làm con nuôi. Khoảng năm 1956, cụ Nậm quay lại thăm con gái nhưng bố mẹ nuôi không cho gặp, cụ Nậm bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *