Tìm người thân

MS12106 : Tăng Sony tìm cha Tăng Eam

Họ và tên: Tăng Eam

Năm sinh: 1933

Năm thất lạc: 2003

Ảnh ông Tăng Eam

Anh Tăng Sony đăng ký tìm cha Tăng Eam, sinh năm 1933, tại Campuchia. Mất liên lạc năm 2003.

Ông Tăng Eam kết hôn với bà Sok Thane rồi sinh được 4 người con. Gia đình sinh sống tại Campuchia. Năm 1979, chiến tranh loạn lạc nên gia đình mất liên lạc với ông Tăng Eam. Năm 2002, qua một người quen, gia đình liên lạc được với ông Tăng Eam. Tuy nhiên đến năm 2003 thì bặt tin đến nay.

Địa chỉ cuối cùng mà gia đình liên lạc được với ông Tang Eam tại Mỹ là 1152 Raymond, Ave Long Beach, CA, 90804.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]