Tìm người thân

MS13713: Tài Thị Hòa tìm gia đình

Họ và tên: 2 anh Gằn và Gắn

Năm thất lạc: 1945

Bà Tài Thị Hòa, sinh khoảng năm 1929, quê Hà Đông mong biết tin người thân ruột thịt của mình, thất lạc năm 1945.

Bà Hòa nhớ mẹ tên là Thủng, trên bà là 2 anh Gằn và Gắn. Lúc còn bé bà thường theo mẹ đến gần cột cờ quét lá về nấu cơm. Năm 1945, người anh tên Gằn đã lớn và theo người ta di cư vào miền Nam, còn người anh tên Gắn thì bỏ nhà đi đâu không rỏ. Bà Hoa ở nhà đợi 2 anh lâu quá mà khọng thấy anh về nên bà trốn mẹ đi tìm rồi bị thất lạc đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *