Tìm người thân

MS1811: Tạ Thị Tương tìm ông nội Tạ Đình Diêu

Họ và tên: Tạ Đình Diêu (sang Pháp có tên là Mi-sên)

Năm sinh: 1909

Năm thất lạc: 1939

Chị Tạ Thị Tương đăng ký tìm ông nội tên là Tạ Đình Diêu, sinh khoảng năm 1909. Có thể cụ Diêu hiện nay không còn, nhưng chị Tương rất mong muốn tìm được con cháu của cụ.

Cụ Tạ Đình Diêu nguyên quán tại Hà Tĩnh. Năm 1938, cụ đi lính cho Pháp tại Vinh, tỉnh Nghệ An. Trước khi đi lính cho Pháp, cụ Diêu lấy vợ tên là Hoàng Thị Quận. Vợ chồng cụ Diêu có với nhau 3 người con là Tạ Thị Tác, Tạ Thị Vị, Tạ Đình Sửu.

Đến năm 1939, ông được chuyển vào Sài Gòn xuống tàu qua Pháp rồi biệt tích cho đến nay. Một người đi cùng thời với cụ Diêu cho biết cụ đã có gia đình và định cư tại Pháp, nhưng cụ thể ở đâu thì không rõ.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *