Tìm người thân

MS13851: Tạ Thị Đủ tìm em Tạ Thanh Hoàng hay Tạ Nề

Họ và tên: Tạ Thanh Hoàng hay Tạ Nề

Năm sinh: 1952

Năm thất lạc: 1980

Ảnh ông Hoàng và vợ

Bà Tạ Thị Đủ đăng ký tìm em Tạ Thanh Hoàng hay Tạ Nề, sinh năm 1952, tại Quảng Ngãi.

Ông Tạ Nề, đi lính chế độ cũ thuộc Tiểu đoàn 8 nhảy dù, Lữ đoàn 1. Năm 1975, ông Nề được đưa xuống tàu rồi sang Mỹ định cư.

Năm 1980, ông gửi thư về cho gia đình lấy tên là Tạ Thanh Hoàng. Trong thư ông cho biết đã lập gia đình và sinh được một người con trai và một người con gái. Sau khi qua Mỹ, ông làm nghề sửa xe ô tô.

Năm 1986, bà Đủ có gửi thư theo địa chỉ mà ông Hoàng gửi về là: Thanh Hoàng Tạ 1105, Grinfin, ST Newalbany, Indiana 47150 thì thư bị trả lại vì không có người nhận.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *