Tìm người thân

MS11399: Tạ Thanh Toàn tìm em Tạ Thị Quế

Họ và tên: Tạ Thị Quế

Năm sinh: 1975

Năm thất lạc: 1999

Ảnh chị Quế chụp cùng chồng

Tạ Thanh Toàn đăng ký tìm em Tạ Thị Quế, sinh năm 1975, quê Hà Nam. Mất liên lạc năm 1999.

Đầu năm 1995, chị Quế theo người ta đi cấy lúa thuê ở Hà Đông, Hà Nội rồi bặt tin. Năm 1999, Chị Quế gửi thư về cho biết đã lấy chồng người Trung Quốc là Au Dính Sinh và đã sinh con. Trong thư chị cho biết cuối năm sẽ về thăm gia đình rồi bặt tin đến nay. Lá thư chị Quế gửi về từ  Lâm Ra, Tằng Dùn, tỉnh Quảng Tây.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *