Tìm người thân

MS10509: Tạ Đức Chiến tìm gia đình chú Tạ Đức Đăng

Họ và tên: Tạ Đức Đăng, tức Hai Đăng, Tạ Đức Minh và Tạ Đức Cường

Năm thất lạc: 1954

Bố ông Tạ Đức Đăng

Ông Tạ Đức Chiến mong biết tin chú Tạ Đức Đăng, tức Hai Đăng, sinh năm 1925, cùng em họ Tạ Đức Minh, sinh năm 1950 và Tạ Đức Cường, sinh năm 1953. Quê Hưng Yên.

Năm 1949, cụ Tạ Đức Đăng hoạt động cách mạng tại Hà Nam Ninh. Tại đây, cụ Đăng lập gia đình với người phụ nữ địa phương và sinh được hai con trai là Tạ Đức Minh và Tạ Đức Cường. Năm 1954, cụ Đăng đưa gia đình về Hưng Yên chung sống với bố mẹ ruột. Một tháng sau, cụ Đăng vào Nam chiến đấu. Sau đó, vợ cụ Đăng đưa hai con theo đường biển vào miền Nam tìm cụ Đăng, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *