Tìm người thân

MS16249: Sòng Cam Cước tìm gia đình

Họ và tên: Sòng Cam Cước

Năm thất lạc: 1967

Chị Sòng Cam Cước

Chị Sòng Cam Cước đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị De kể lại. Tháng 1/1967, bà De sinh con tại bệnh viện Biên Hòa. Tại đây, bà De nhận một bé gái mới sinh cùng phòng làm con nuôi. Nay chị Sòng Cam Cước mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *