Tìm người thân

MS3333: Sergei tìm bạn người Việt tên Tâm

Họ và tên: Nguyễn Văn Tâm

Năm sinh: 1940

Năm thất lạc: 1990

Ông Nguyễn Văn Tâm

Ông Nguyễn Văn Tâm

Chúng tôi đang tìm người đàn ông trong tấm ảnh này, tên của ông là Nguyễn Văn Tâm, sinh vào những năm 40.

Thời gian năm 1989-1990, ông Tâm đi xuất khẩu lao động cùng một đội công nhân người Việt, làm việc tại nhà máy đóng tàu Kherson, Ukraine. Khi đó, ôngTâm làm phiên dịch tiếng Nga. Thời gian làm việc tại đây, ông chơi thân với một người Ukraine tên Sergei. Khoảng đầu những năm 90, ông Tâm quay về Việt Nam, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh và biệt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]