Tìm người thân

MS10017: Sa Khian tìm bạn Trần Kim Khun

Họ và tên: Trần Kim Khun

Năm thất lạc: 1976

Ông Sa Khian, sinh năm 1955, đăng ký tìm bạn thân tên là Trần Kim Khun.

Ông Sa Khian và ông Khun đều là người Campuchia, sang Việt Nam từ năm 1976, làm công nhân của Hãng nước đá Nam Phương tại Trà Ôn, Vĩnh Long. Một thời gian sau, ông Khun nghỉ làm rồi chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Năm 1980, ông Sa Khian nhận được một lá thư của ông Khun gửi về từ Canada. Không may thư bị thất lạc nên ông không có cách nào hồi âm cho bạn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *