Tìm người thân

MS3280: R’ Ô SONG tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Anh R’ Ô SONG

Anh R’ Ô SONG

Trong ảnh là anh R’Ô Song bị thất lạc gia đình trên đường đi chạy loạn vào năm 1975. Khi thất lạc anh mới 5 tuổi và được người ta tìm thấy tại khu vực Sông Ba. Khi đó, anh Song không còn nhớ được tên của bất kỳ ai trong gia đình kể cả bản thân mình. Nhưng có một chi tiết anh còn nhớ là vào Tết Trung thu anh được một người cô dẫn đi chơi. Ở nhà anh nhìn lên trời thấy có rất nhiều máy bay. Đó là những thông tin ít ỏi mà anh còn nhớ được. Anh rất mong sẽ có người nhận ra anh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]