Tìm người thân

MS11761: Quyền Thị Lý tìm em Quyền Thị Sáu

Họ và tên: Quyền Thị Sáu

Ảnh bà Lý

Bà Quyền Thị Lý đăng ký tìm em Quyền Thị Sáu, tức Loan, quê Hà Nam. Mẹ là bà Mai Thị Chấp.

Năm 1964, bà Sáu đến sống với dì Mai Thị Bờ tại Lò Đúc, Hà Nội. Sau đó, bà Sáu lên Hà Bắc làm việc cho nhà máy đường. Năm 1966, bà Lý lên Hà Bắc tìm em thì bà Sáu chuyển đi đâu không rõ và bặt tin đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]