Tìm người thân

MS4900: Quang tìm vợ tên Phương Ánh

Họ và tên: Phương Ánh

Quê quán: Việt Nam

Năm thất lạc: 1975

Ông Quang sinh năm 1947, đăng ký tìm vợ tên Phương Ánh, bị mất liên lạc từ năm 1975.

Bà Phương Ánh là người Việt Nam, không rõ năm nào bà sang Campuchia làm ca sĩ cho nhà hàng Capital, tại Nam Vang. Trong thời gian đó, bà quen biết rồi chung sống với ông Quang, là con trai của chủ nhà hàng Capital.

Năm 1975, ông Quang theo gia đình sang Pháp định cư rồi mất liên lạc với bà Ánh từ ngày đó. Có thông tin sau đó bà Phương Ánh đã hồi hương về Việt Nam sinh sống.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]