Tìm người thân

MS1313: Quang Thị Xi tìm chồng Bạch Sung

Họ và tên: Bạch Sung

Năm sinh: 6/6/1946

Tên cha: Bạch Cúc

Tên mẹ: Nguyễn Thị Lượng

Năm thất lạc: 2004

Hình ông Bạch Sung

Bà Quang Thị Xi đăng ký tìm chồng tên là Bạch Sung, sinh năm 1946, tại Huế. Ông Sung trước đây làm nghề tự do, sau này chỉ ở nhà chơi với con cháu.

Tháng 1/2004, ông Sung nói với gia đình đi qua nhà bạn chơi nhưng sau đó thì không quay trở về nữa. Mấy tháng trước khi bỏ đi, ông Sung có biểu hiện của bệnh tâm thần. Lúc bình thường, nhưng có lúc lại ngồi nói chuyện một mình. Sau đó, gia đình đã đi hỏi thăm và tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không có thông tin.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *