Tìm người thân

MS234 : Quảng Bá Hải tìm em Quảng Bá Nghĩa

Họ và tên: Quảng Bá Nghĩa

Năm sinh: 1977

Tên cha: Quảng Văn Phiên

Tên mẹ: Trần Thị Lẽ

Tên anh-chị-em: Quảng Bá Hải, Quảng Thị Thu An

Năm thất lạc: 1990

Quảng Bá Nghĩa lúc 14 tuổi

Quảng Bá Nghĩa lúc 14 tuổi

Gia đình tha thiết mong tin anh Quảng Bá Nghĩa, sinh năm 1977, bỏ nhà đi năm 1990. Anh Nghĩa có đặc điểm trên má phải có vết chàm bẩm sinh dài khỏang 3cm.

Ông Quảng Văn Phiên và bà Trần Thị Lẽ sinh được 3 người con là Hải, An và Nghĩa. Ngày 19/11/1990, anh Nghĩa mê chơi bị ba mẹ đánh nên bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]