Tìm người thân

MS13794: Quách Thu Thủy tìm mẹ

Năm thất lạc: 1961

Chị Quách Thu Thủy, sinh năm 1961, tại bệnh viện Đồng Bẩm, Thái Nguyên đăng ký tìm mẹ vì hoàn cảnh phải cho con đi lúc mới sinh.

Ngày 24/2/1961, người mẹ sinh được một bé gái tại bệnh viện Đồng Bẩm, tỉnh Thái Nguyên. Sau đó người mẹ cho con gái mới minh cho bà Nguyễn Thị Thuận làm con nuôi. Khi đó bà Thuận công tác tại Hội Phụ nữ, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi cho con, người mẹ bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]