Tìm người thân

MS10758: Quách Thị Lịch tìm cô Quách Thị Hồng Phúc

Họ và tên: Quách Thị Hồng Phúc

Tên cha: Lượng

Năm thất lạc: 1975

Gia đình mong biết tin bà Quách Thị Hồng Phúc, sinh năm 1933, và con cháu của bà. Quê Hòa Bình. Bố là cụ Lượng.

Năm 1933, vợ cụ Lượng sinh bà Quách Thị Hồng Phúc. Do hoàn cảnh khó khăn không nuôi được con, cụ Lượng mang bà Phúc gởi vào nhà thờ Vụ Bản, Hòa Bình nhờ các Sour nuôi giúp. Năm 1954, bà Phúc theo các Sour vào miền Nam. Năm 1975, bà Phúc có gởi thư cho gia đình. Trong thư bà Phúc cho biết mình có bốn người con, hiện đang sinh sống tại Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *