Tìm người thân

MS13855 : Quách Thị Kim Chi tìm cô Quách Thị Hiếu

Họ và tên: Quách Thị Hiếu

Ảnh bà Hiếu chụp cùng cha và 2 em

Chị Quách Thị Kim Chi tìm cô Quách Thị Hiếu. Quê Tiền Giang.

Bà Hiếu sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em. Năm 1953, bà đi du học rồi lấy chồng là người Pháp. Sau đó, vợ chồng bàsang Canada định cư.

Sau này, bà Hiếu gửi thư về cho người em trai là Quách Văn Đại từ địa chỉ gửi là M Hubert Chatouillot (Jane Hiếu). 872 Rue Leomarrd, Canada. Kể từ đó, gia đình không biết tin tức gì của bà Hiếu

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *