Tìm người thân

MS8225: Quách Đại Châu tìm bà Phạm Thị Thoa

Họ và tên: Phạm Thị Thoa

Năm thất lạc: Khoảng 1966

Ảnh cụ Quách Bửu lúc trẻ

Ảnh cụ Quách Bửu lúc trẻ

Anh Quách Đại Châu đăng ký tìm thông tin bà Phạm Thị Thoa cùng 3 người con của bà.

Nội của anh Châu là cụ Quách Bửu, trước đây sinh sống ở Hòa Bình, Hà Đông, sau 1954 chuyển vào Miền Nam. Cụ lấy người vợ đầu tên Sa Thị Nữ, sinh được 3 người con tên là Mai, Linh và Xuân. Không rõ năm nào, cụ Bửu lấy vợ 2 là cụ Phạm Thị Thoa, sinh được 3 người con tên là Quỳnh, Đại và Thiện.

Năm 1962-1964, gia đình cụ Bửu chuyển về Định Quán, Đồng Nai sinh sống. Năm 1964, cụ Bửu qua đời do tai nạn xe tại Sài Gòn rồi được chôn cất ở nhà thờ Đồng Nai. Năm 1966, ông Linh sống chung với mẹ kế và 3 anh chị cùng cha khác mẹ tại Sài Gòn. Sau đó, cụ Thoa đưa 3 người con của cụ sang Mỹ định cư. Khi đó, ông Linh đang đi học nên không đi cùng cụ. Từ đó, ông không còn tin tức gì của mẹ kế và các anh chị.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *