Tìm người thân

MS13186: Phùng Văn Tải tìm đồng đội Nguyễn Văn Nhờ

Họ và tên: Nguyễn Văn Nhờ

Năm 1969, ông Phùng Văn Tải đi bộ đội, đóng quân tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trong thời gian này, ông Tải kết nghĩa anh em với 4 người cùng đơn vị là Nguyễn Đức Thịnh, Trần Công Minh, Chu Văn Phúc và Nguyễn Văn Nhờ. Sau đó, ông Tải và các bạn mất liên lạc do chuyển công tác.

Sau ngày giải phóng, ông Tải và các bạn đã tìm gặp lại nhau, còn ông Nhờ vẫn bặt tin đến nay

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *