Tìm người thân

MS15510: Phùng Văn Phúc tìm gia đình

Họ và tên: Phùng Văn Phúc

Năm thất lạc: 1961

Ông Phùng Văn Phúc

Ông Phùng Văn Phúc, sinh năm 1961, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ chị nuôi là bà Phùng Thị Lưởng kể lại, năm 1961, bà Lưỡng gặp bé trai mới sinh, cuộn trong chăn bông bị bỏ rơi trước bùng binh trước chợ Đà Lạt. Nay ông Phúc mong tìm lại được người thân ruột thịt của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]