Tìm người thân

MS3146: Phùng Thị Thu Hà tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1972

Phùng Thị Hà

Chị Phùng Thị Hà

Người phụ nữ trong tấm ảnh này mong tìm lại cội nguồn của mình. Tên hiện tại của chị do bố mẹ nuôi đặt là Phùng Thị Thu Hà.

Thông tin duy nhất chị Hà được biết. Năm 1972, chị được bố nuôi Phùng Thanh Chương xin về từ Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em ở số 43 Tràng Thi, Hà Nội. Khi đó chị Hà khoảng ba tháng rưỡi, không rõ mẹ ruột của chị là ai, quê quán ở đâu.

Năm 1975, chị Hà sống cùng mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Vân, còn ông Chương trở về quê ở Quảng Nam, Đà Nẵng và biệt tin. Vì vậy, mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của chị càng khó khăn.

Đặc điểm bẩm sinh của chị Hà là có nốt mụn thịt to bằng hạt đậu ở đuôi lông mày trái.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *