Tìm người thân

MS2461: Phùng Thị Hà tìm con Phùng Đức

Họ và tên: Phùng Đức

Năm sinh: 1973

Năm thất lạc: 1975

Bà Phùng Thị Hà

Bà Phùng Thị Hà

Trong ảnh là bà Phùng Thị Hà, mong tìm con trai là Phùng Đức, sinh năm 1973, tại Huế.

Anh Đức là con cùa bà Hà với một người lính Mỹ trong thời gian bà Hà làm việc trong Sở Mỹ tại Huế. Sau đó, người lính Mỹ quay về nước, mà không biết bà Hà đang mang thai. Năm 1975, bà Hà dẫn mẹ ruột và con trai đi chạy loạn ra Đà Nẵng. Khi đi đến đèo Hải Vân, bà Hà bị thương do lạc đạn, nên bảo mẹ dẫn con trai đi trước. Sau này, bà Hà gặp lại mẹ thì mới biết con trai đã bị thất lạc sau khi chia tay bà Hà không bao lâu.

Có thông tin khoảng năm 1990, có một thanh niên, quay lại trại gia binh Huế tìm bà Phùng Thị Hà, nhưng những người ở đó nói bà đã chết trong lúc chạy loạn, nên người thanh niên đó bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *