Tìm người thân

MS10532: Phùng Kim Toàn tìm cha Phùng Kim Căn

Họ và tên: Phùng Kim Căn

Năm thất lạc: 1971

Anh Phùng Kim Toàn

Anh Phùng Kim Toàn mong biết tin cha Phùng Kim Căn, sinh năm 1924. Quê Hà Tây. Vợ là bà Nguyễn Thị Xê. Các con là Lượng và Toàn.

Trước năm 1965, ông Phùng Kim Căn có vợ, con ở quê nhưng vợ, con ông mất do trúng bom. Sau đó, ông Căn theo đoàn văn công vào công tác tại Quảng Trị. Tại đây, ông Căn lập gia đình với bà Nguyễn Thị Xê, là người địa phương. Bà Xê sinh được hai con là Phùng Thị Mỹ Lượng và Phùng Kim Toàn. Năm 1971, ông Căn về phép thăm vợ con, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *