Tìm người thân

MS20169: Phùng Hữu Khánh tìm cha Basay

Họ và tên: Basay

Năm sinh: 1930

Năm thất lạc: 1967

Anh Phùng Hữu Khánh

Anh Phùng Hữu Khánh

Anh Phùng Hữu Khánh mong tìm cha Basay, sinh năm 1930, là người Philippin.

Năm 1965, ông Basay sang Việt Nam làm việc cho Mỹ tại Khánh Hòa. Năm 1966, ông chung sống với bà Nguyễn Thị Hương. Đến cuối năm 1966, bà Hương sinh con trai Phùng Hữu Khánh. Năm 1967, ông Basay trở về nước rồi mất liên lạc cho đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *