Tìm người thân

MS5506: Phù Thị Phượng tìm cha Phù Khón Khiên

Họ và tên: Phù Khón Khiên

Năm sinh: Khoảng 1940

Năm thất lạc: 1972

Chị Phù Thị Phượng đăng ký tìm thông tin cha là ông Phù Khón Khiên, mất liên lạc từ năm 1972.

Ông Khiên sinh khoảng năm 1940, quê ở Đồng Nai. Trước năm 1970, ông lập gia đình tuy nhiên không sinh được người con nào. Năm 1970, ông đi lính đóng quân ở thị xã Cà Mau. Trong thời gian này, ông có quen với bà Lê Thị Tình, ông bà chung sống với nhau sinh được 2 người con gái là Phượng và Lan. Khoảng năm 1972, ông chuyển về Đồng Nai, sau đó ít lâu ông cho người xuống Cà Mau đón 2 con nhưng không được, kể từ đó không còn tin tức gì về ông nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]