Tìm người thân

MS12298: Phù Chí Viễn tìm gia đình

Năm thất lạc: 1954

Ông Phù Chí Viễn, sinh năm 1933, đăng ký tìm gia đình tại Campuchia.

Ông Viễn nhớ mình có anh trai tên Phùng Hong Ích. Năm 1954, ông Viễn theo bộ đội về Việt Nam rồi bặt tin gia đình đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *