Tìm người thân

MS8627: Phan Xuân Vĩnh tìm cha Phan Xuân Lộc

Họ và tên: Phan Xuân Lộc

Năm thất lạc: 1975

Ông Phan Xuân Lộc

Ông Phan Xuân Lộc

Chương trình đang tìm người đàn ông trong tấm ảnh này, ông Phan Xuân Lộc, sinh năm 1950, tại Khánh Hòa. Thân sinh là hai cụ Phan Văn Lừa và Ngô Thị Lan.

Năm 1971, ông Lộc đi lính không quân, đóng quân tại phi trường Nha Trang. Trước khi đi, ông Lộc đã có vợ và 2 người con là Phan Xuân Vĩnh và Phan Quốc Vĩnh Bảo. Năm 1974, ông Lộc chuyển công tác ra Đà Nẵng và thường xuyên về thăm gia đình. Đến tháng 3/1975 thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *