Tìm người thân

MS460: Phan Văn Thuấn tìm con Phan Thị Anh Thi

Họ và tên: Phan Thị Anh Thi

Năm sinh: 1990

Tên cha: Phan Văn Thuấn

Tên mẹ: Đặng Kiều Thanh

Năm thất lạc: 2008

Ông Phan Văn Thuấn và vợ là Đặng Kiều Thanh, tìm con gái tên là Phan Thị Anh Thi sinh năm 1990, tại Phú Yên.

Năm 2008, Thi đang học lớp 12 tạo trường PTTH Trần Quốc Tuấn.

Chiều ngày 28/1/2008, Thi xin phép mẹ sau khi tan học sẽ ở lại nhà một người bạn học tên là Kim, để cùng làm bài tập và ngày hôm sau phải đi học sớm.

Mãi đến chiều ngày 29/1/2008, gia đình vẫn không thấy Thi về, ông Thuấn đã đi sang nhà Kim hỏi thăm thì được biết hôm chiều hôm trước Thi đã không đến lớp.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *