Tìm người thân

MS15966 : Phan Văn Sử tìm hai cháu

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nam, sinh năm 1971 và Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1972

Tên cha: Nguyễn Ngọc Ánh

Tên mẹ: Trần Thị Dư

Năm thất lạc: 1975

Ông Phan Văn Sử, em bà Trần Thị Dư

Ông Phan Văn Sử đăng ký tìm hai cháu Nguyễn Ngọc Nam, sinh năm 1971 và Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1972, quê Quảng Nam. Bố mẹ là ông bà Nguyễn Ngọc Ánh và Trần Thị Dư.

Trước năm 1970, ông Nguyễn Ngọc Ánh tập kết ra Bắc, công tác tại Hà Nam. Trong thời gian này, ông Ánh lập gia đình với bà Trần Thị Dư, quê Hà Nam. Ông bà có chung với nhau hai người con là Nguyễn Ngọc Nam và Nguyễn Ngọc Sơn. Năm 1975, ông Ánh đưa vợ con về quê ông ở Tam Kỳ, Quảng Nam sinh sống. Một tháng sau, ông Ánh báo tin cho gia đình biết bà Trần Thị Dư qua đời, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *