Tìm người thân

MS4377: Phan Văn Rớt tìm anh trai Nguyễn Văn Hậu

Họ và tên: Nguyễn Văn Hậu

Tên cha: Phan Văn Hiền

Tên mẹ: Nguyễn Thị Năm

Năm thất lạc: 1968

Ông Phan Văn Rớt

Ông Phan Văn Rớt

Ông Nguyễn Văn Hậu nay khoảng 60-70 tuổi, là người dân tộc Chăm, cha tên Phan Văn Hiền, mẹ tên Nguyễn Thị Năm. Ông có người em tên Pham Văn Dân (Phan Văn Rớt), trước những năm 1968 hai anh em đều đi lính cho chế độ cũ. Ông Hậu thuộc đại đội 3/902 đóng quân tại Rừng Sát, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Trước năm 1968 hai anh em có gặp nhau, nhưng do chiến tranh loạn lạc, phải di chuyển theo đơn vị nên từ đó thất lạc nhau. Sau này nghe nói ông Hậu xuống khu vực Tiền Giang sinh sống, nhưng em trai ông tới tìm mà không thấy.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *