Tìm người thân

MS2235: Phan Văn Hồng tìm bác Phan Vượn

Họ và tên: Phan Vượn

Năm sinh: 1912

Tên cha: Phan Mạch

Tên mẹ: Nguyễn Thị Mạch

Tên anh-chị-em: Chị Phan Thị Mạc và 3 em Phan Tượng (tức Thuộc), Phan Thị Bườn (tức Liệu), Phan Dương (tức Chương)

Năm thất lạc: 1945

Ông Phan Văn Hồng đăng ký tìm bác ruột tên là Phan Vượn, sinh khoảng năm 1912, tại Quảng Ngãi. Cụ Vượn có chị gái tên Mạc và các em là Tượng, Bườn và Dương.

Trước năm 1945, cụ Vượn rời quê vào Sài Gòn sinh sống. Sau khi vào Nam, cụ Vượn lấy vợ người Hoa rồi sinh được bốn người con. Gia đình chỉ nhớ một người tên Phan Sáng và một người tên Phan Thị Lùn, còn hai người con nhỏ thì không biết tên. Cụ Vượn cũng dẫn vợ con về quê một hai lần rồi mất liên lạc đến nay.

Ông Phan Văn Hồng (chính giữa từ trái qua) cùng người thân.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *