Tìm người thân

MS12304: Phan Thị Vân tìm gia đình

Họ và tên: ba tên Hiểu và em gái không nhớ tên

Năm thất lạc: 1970

Chị Phan Thị Vân, sinh khoảng năm 1964-1965, đăng ký tìm ba tên Hiểu và em gái không nhớ tên. Quê có thể ở Hiệp Đức, Quảng Nam.

Khoảng năm 1968-1969, ông Hiểu tham gia du kích địa phương nên chỉ về thăm nhà vào buổi tối. Ở nhà mấy mẹ con thường núp dưới hầm. Không lâu sau, mẹ mất vì trúng đạn ngoài đồng, chị Vân cùng em gái bị lính Mỹ đưa về Tiên Phước, Quảng Nam. Năm 1970, chị Vân và em được bà Hoa bán nước trước cửa đồn Mỹ nhận làm con nuôi. Một thời gian sau, chị Vân lại được đem cho người khác rồi bặt tin gia đình đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *