Tìm người thân

MS14508: Phan Thị Tuyết tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình ở Thanh Hóa

Năm thất lạc: 1945

          Bà Phan Thị Tuyết

Bà Phan Thị Tuyết tha thiết tìm gia đình ở Thanh Hoá. Thất lạc từ năm 1945.

Bà  nhớ mình tên Tuyết. Gia đình ở Nông Cống, Thanh Hoá. Trên bà có 5 anh trai. Năm 1945, gia đình khó khăn nên bố mang bà Tuyết ra Chợ Cầu, Nghệ An bán cho bà Mù Lu làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly“:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA H CÓ CUC CHIA LY – OFFICIAL”:  http://bit.ly/NCHCCCL-YouTube

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *