Tìm người thân

MS15215: Phan Thị Trong tìm em họ Bu Sisamouth

Họ và tên: Bu Sisamouth

Tên cha: Bu Véng

Tên mẹ: Trần Thị Dậu, tức Bảy

Năm thất lạc: 1970

Ông Bu Sisamouth hồi trẻ

Bà Phan Thị Trong đăng ký tìm em họ Bu Sisamouth, sinh năm 1948 tại Campuchia. Thân sinh là hai cụ Bu Véng và Trần Thị Dậu, tức Bảy.

Trước năm 1948, bà Trần Thị Dậu lập gia đình với ông Bu Véng, là nhân viên bưu điện tại Phnôm Pênh. Năm 1970, gia đình bà Phan Thị Trong trở về Việt Nam, rồi bặt tin từ năm 1975 đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]