Tìm người thân

MS6433: Phan Thị Thới tìm em gái Phan Thị Túy

Họ và tên: Phan Thị Túy

Năm sinh: 1929

Quê quán: làng [Đồng Giám], xã [Triệu Độ], quận [Triệu Phong], tỉnh [Quảng Trị]

Năm thất lạc: 1975

Bà Phan Thị Thới mong tìm lại em gái tên Phan Thị Túy, mất liên lạc từ năm 1975.

Bà Túy sinh khoảng năm 1929, quê ở Triệu Phong, Quảng Trị. Bà có chồng là ông Huỳnh Thi là lính biệt động chế độ cũ. Vợ chồng bà sinh được 2 người con là Huỳnh Hành, tức Tài sinh năm 1959, và Huỳnh Thị Năng, kém 2 tuổi. Thời gian năm 1964-1965, gia đình bà Túy ở gần khu vực chùa Ông Mỹ Tho. Từ sau giải phóng, gia đình  không nhận được tin tức gì của bà Túy nữa. Trước đó, vào năm 1973, gia đình ở quê đã chuyển vào Ninh Thuận sinh sống.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *