Tìm người thân

MS3082: Phan Thị Thoa tìm chị Phan Thị Phước

Họ và tên: Phan Thị Phước

Năm sinh: 1957

Năm thất lạc: 1975

Chị Phan Thị Thoa

Chị Phan Thị Thoa

Trong ảnh là chị Phan Thị Thoa tha thiết tìm chị gái tên là Phan Thị Phước, sinh khoảng năm 1957.

Hai chị em sinh ra tại Quảng Trị. Bố mẹ mất sớm, hai chị em được gửi cho hai người bà con chăm sóc. Chị Thoa được ông Phan Thanh Duy và bà Võ Thị Nuôi đưa về chăm sóc. Chị Phước thì đến ở với ông Phan Thanh Bờ và bà Lê Thị Đắt.

Năm 1975, chiến tranh loạn lạc, chị Phước đi theo mẹ nuôi, chị Thoa thì đi với bà ngoại, dì Sen và hai người con trai của dì tên là Cu Lớn và Cu Nhỏ đi ra cửa biển Thuận An (Huế) để lên ghe đi Đà Nẵng. Sau khi chị Phước và mẹ nuôi lên ghe thì nghe quân giải phóng đến nên chiếc ghe chạy mất.

Từ đó đến nay chị Thoa không biết thông tin gì về chị gái của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]