Tìm người thân

MS15130: Phan Thị Thanh tìm cha Phan Minh Hợp

Họ và tên: Phan Minh Hợp

Năm thất lạc: 1975

Chị Phan Thị Thanh đăng ký tìm cha Phan Minh Hợp, sinh năm 1949, quê Cao Bằng. Vợ là bà Đặng Thị Ngoản. Các con là Thanh và Thiết.

Năm 1972, ông Phan Minh Hợp là tài xế, đóng quân tại Quảng Bình. Trong thời gian này, ông Hợp lập gia đình với bà Đặng Thị Ngoản, người địa phương. Năm 1973, bà Ngoản sinh con gái, đặt tên là Phan Thị Thanh. Năm 1975, khi bà Ngoản mang thai chị Phan Thị Thiết, ông Hợp vào Nam chiến đấu, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]