Tìm người thân

MS13180: Phan Thị Tâm tìm con Trần Đức Thuận

Họ và tên: Trần Đức Thuận

Năm sinh: 1974

Năm thất lạc: 1981

Bà Phan Thị Tâm đăng ký tìm con Trần Đức Thuận, sinh năm 1974. Cha là ông Trần Văn Hòa. Thất lạc năm 1981.

Sau khi sinh con, bà Tâm gửi con cho bà nội là cụ Nhung cùng hai cô là Hoa và Lan ờ Hòa Bắc, Bắc Ninh chăm sóc để đi làm. Năm 1981, anh Thuận chạy đi tìm mẹ rồi thất lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *